SERVIS

SERVIS

Firma Ness-Frigo je tokom svog rada postigla zavidnu reputaciju brzog i efikasnog servisa rashladnih sistema i uređaja. Uz naš poseban pristup, naši klijenti nemaju briga oko funkcionisanja vlastitih ashladnih sistema.
USLUGE

USLUGE

Ness-Frigo ima osmišljen kompletan paket usluga za klijente, vezane uz isporuku, postavljanje, podešavanje i stavljanje u pogon rashladnih sistema i uređaja.
Vaše je samo da izrazite svoje želje, a sve ostalo je naša briga :)
PROJEKTOVANJE

PROJEKTOVANJE

Važno mjesto u našoj djelatnosti zauzima i stavka projektovanja. Uzimajući u obzir želje, potrebe i mogućnosti kljenata, osmišljavamo i projektujemo rashladne sisteme, koji će sutra našim klijentima omogućiti dobro i nesmetano poslovanje.
PRODAJA

PRODAJA

Prodajni program uključuje klima uređaje, sisteme hlađenja, kompresore i agregate, regulacijska i mjerna oprema, proizvodi za montažu i održavanje klima uređaja. Posebna pažnja je posvećena nabavci rezervnih dijelova.

REFERENCE

SERVISNI MOBILNI TIM